Türjei Kultúrház energetikai korszerűsítése

 

2022.05.17

Türjei Kultúrház energetikai korszerűsítése

A projekt címe: Türjei Kultúrház energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00015

Kedvezményezett neve: Türje Község Önkormányzata

A szerződött támogatási összeg: 91 691 245 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.09.15.

Projekt fő helyszíne: 8796 Türje Szabadság tér 17. 345 hrsz.

 

A projektről

A felhívás célja: a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

  • többségi önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
  • a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

 

Részletes tájékoztató

A Türje Szabadság tér 17. szám alatti 668 m2 alapterületű Művelődési Ház épülete 1958-ban épület a közművelődési feladatok ellátására. 1962.-ben történt meg a bővítése a táncteremmel a vizesblokk rész is ekkor került kialakításra. Nagyobb felújítás azóta nem valósult meg, a szükséges karbantartási munkákat végezték el az épületen. Az épület jelenleg nem felel meg a kor energetikai, esztétikai követelményeinek, nem felel meg a 21. században elvárt minőségi előírásainak, alkalmatlan a kulturális rendezvények színvonalas megvalósítására.

Türje Község Önkormányzat átfogó célja jelen fejlesztéssel a 100 %-ban a tulajdonában lévő épület energetikai felújításának megvalósítása, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával.  Az épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre csatlakozás megteremtése.

A külső szigeteléssel, nyílászárócserével, fűtéskorszerűsítéssel, megújuló energiaforrás kiépítésével a 21. század igényeinek megfelelő épületben lesz lehetőség a közművelődési feladatok ellátására.

 

Eredmények:

-          Helyi Közszolgáltatások színvonala javul

-          a megújuló energiaforrás alkalmazásával az épület fenntartási költségei jelentősen csökkenek, az ökológikus gondolkodásra való nevelést segíti.

-          A fejlesztés hozzájárul a településen található középületek megjelenéséből, infrastrukturális eltérésekből adódó jelentős különbségek csökkentéséhez, az egységes településkép kialakításához

 

a4f38cccb9824db190ed73f0a8fc4076 0001

 A felújított kultúrház

IMG 20221209 092820

Kategória: