Címerünk

 

A címeren trónuson ülő, frontális beállítású, robosztus Szűz Mária látható, aki az ölében a gyermek Jézust tartja. Felette bal oldalt két, hatágú csillag, jobbra stilizált Hold és Nap.

Körirata: S PREPOSITVS ET CONVENTVS MONASTERI DE IVRLA.

A prépostsági pecsét - mely azonos az akkori viszonyoknak megfelelően a településsel - szolgál a címer alapjául.

A színvilág megfelel a korabeli falképek és a könyvfestészet színvilágának a heraldika szabályainak betartásával.

A címerpecsétszínek jelentés tartalma:

Kék: Az ég színe és a tisztaság, szabadság, szeretet, boldogság, egészség.

Arany: (Nap) értelem, ész, tekintély, erény, erkölcsösség,

Ezüst: (Hold) bölcsesség, tisztaság, ártatlanság.

Vörös: (Mars) hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

Mária: A szeretet jelképe, vigasztalás és öröm (ismerem értékeimet és a közösség szolgálatába állítom). Igazságosság, béke, türelem, szorgalom, anyaság értékének fontossága, méltóság, gyermek gondozása, testi egészség, gondoskodás a családról, igazságosság, béke, egyetértés, önmagunk és mások megbecsülése.

 

Címer

Kategória: