VP út pályázat: KÜLTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA TÜRJÉN ÉS TEKENYÉN

 

1 szechenyi 2020infoblokkvD

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett,

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Türje Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő

2021.07.13 09:38:28 időpontban 3295256004 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

 

Kedvezményezett neve:

Ügyfél- azonosító:

Támogatás összege:

Türje Község Önkormányzata

1003263998

53 315 742 Ft

Tekenye Község Önkormányzata

1005389412

78 627 630 Ft

 

Kedvezményezett neve: Türje Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8796 Türje Szabadság tér 9.

Projektazonosító: 3295256004

A Felhívás kódja és címe: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Pályázat címe: KÜLTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA TÜRJÉN ÉS TEKENYÉN

Vissza nem térítendő támogatás összege: 131 943 372  Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Megvalósítási helyszín: Türje 0159 Hrsz., Tekenye 30045/2 és 30045/5 Hrsz.

Megvalósítási időszak: 2022.03.01.-2022.11.30.

 

A projekt részletes tartalma:

A projekt célja Türje és Tekenye között található külterületi közút felújítása. A felújítás összesen 3 helyrajzi számot érint, mely a pályázók 1/1 tulajdonában van: Türje 0159 hrsz. – Tekenye 030045/2, 030045/5 hrsz.

A tervezett felújítás során a meglévő geometriai kialakításhoz, szélességi méretekhez igazodtunk. Az út kezdőszelvényében a csomópont a 7328. j. út korszerűsítésével egyidőben kialakításra került, így a kezdőszelvényt a Türje 0159 ingatlanon, az úttengely 0+016 km szelvényében vettük fel. A tervezett úton személygépjármű forgalom, valamint a környező mezőgazdasági területek okán mezőgazdasági munkagép és járműforgalom a jellemző. A várható forgalmat az út, hosszútávon megfelelő szolgáltatási szinten le tudja bonyolítani.

 A pályaszerkezet jellemző keresztmetszeti kialakítása:

- Burkolat szélesség: 3,30-4,50 méter.

- Padka szélesség (stabilizált): 0,50 méter

- Korona szélesség: 4,30-5,50 méter

A padkákat 10-15 cm vastagságban FZKA 0/22, vagy azzal egyenértékű szemcsés halmazból kell megépíteni előírt tömörséggel. A burkolat 2,00 %-os kétoldali esésű az egyenes szakaszokon, amely az ívekben az ívbelső irányában egyoldali oldalesésbe kerül átforgatásra, továbbá a vízelvezető árokkal nem rendelkező. szakaszon ugyancsak 2,00 % egyoldali (jobboldali) oldalesést terveztünk. A burkolat a jelenlegi szélességgel épül ki, szélesítésre nem kerül sor.

Az útszakasz mellett hosszabb szakaszokon űrszelvénybe nyúló, jelentős mértékű fásszárú növényzet található, amelyet a biztonságos közlekedés érdekében vissza kell nyesni.

A felújítási szakaszon végzendő beavatkozás:

- kiegyenlítő réteg építése

- aszfalt kopóréteg építése

- út menti, űrszelvénybe nyúló növényzet visszanyesése, szükséges fakivágás, tuskózás

- kétoldali zúzalékos padka kialakítása, tömörítése.

A tervezési szakasz hossza 2 165 m.

Útfelújítás pályaszerkezete: 0+016 – 2+165 km sz:

- 4,0 cm AC 11 kopóréteg

- átlag 5,0 cm AC 11 kiegyenlítőréteg

- meglévő pályaszerkezet

Az útpálya mindkét oldalán megfelelő oldalesésű, 0.50 – 0.50m szélességű padka építését irányoztuk elő.

 

2 szechenyi 2020

Kategória: