Ügyfélfogadás, elérhetőségek

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 8796. Türje, Szabadság tér 9.

Polgármester:
83/556-152

Jegyző:
83/556-153

Pénzügy:
83/356-042
83/556-155

Pénztár:
83/556-151

Igazgatás:
83/556-157

Adó:
83/556-158

Titkárság:
83/556-150

Fax:
83/556-159


e-mail: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A  hivatal  ebédidő alatt zárva :                 12-12,30-ig.


Pénztári órák :
Kedd  :                    egész nap
Szerda :                   délután
Péntek:                   délelőtt


Jegyző fogadónapja:

Kedd :               egésznap
Péntek:             délelőtt

Polgármester  fogadónapja:

Kedd: egész nap, illetve bejelentkezés alapján ügyfélfogadási időben: 556-150 telefonon


Polgármester: Nagy Ferenc László

Elérhetősége: 83/556-152

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Jegyző: Takács Lászlóné

Elérhetősége: 83 / 556-153

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A jegyző ellátja azokat az államigazgatási feladatokat és hatásköröket, amelyeket törvény, kormányrendelet a jegyzőnek ad, továbbá ellátja mindegyik képviselő-testület, polgármester működésével kapcsolatos teendőket.

A jegyző részletes feladat- és hatásköreit a jogszabályok és a Képviselő-testület döntései határozzák meg.


FŐBB FELADATAI:

Önkormányzathoz kapcsolódó feladatok:

- vezeti a Hivatalt, elkészíti annak Szervezeti és Működési Szabályzatát, munkaköri leírásait, gondoskodik annak folyamatos karbantartásáról;
- munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal dolgozói tekintetében;
polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők, intézmények vezetőinek alkalmazási okmányai és személyi anyagának vezetésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok;
elkészíti a köztisztviselők munkaköri leírását és minősítését, saját hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét;
- tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról;
- rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a testületnek és a bizottságoknak az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és azok változásairól;
- előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket;
- a Képviselő-testület ülésein gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről és a szavazatok összeszámlálásáról;
- tájékoztatja a Képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, az ügyintézésről;
- gondoskodik az önkormányzati rendeletek megismertetéséről és végrehajtásáról;
- szervezi a jogi felvilágosító munkát;

- gondoskodik a Hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről;
- ellenjegyzi az önkormányzat pénzügyi kötelezettség vállalásait, a Türjei Közös Önkormányzati Hivatal esetében utalványoz, kötelezettséget vállal.

Államigazgatási feladatok:

A jogszabályok által hatáskörébe utalt és az ügyintézők által előkészített államigazgatási ügyekben döntés


Munkatársak:

Bediné SinkaÉva igazgatási főelőadó

Elérhetőség: 83/556-150

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatai:

- anyakönyvi, állampolgársági ügyek intézése,

- hagyatéki ügyek intézése,

- Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek, bizottságainak munkájához kapcsolódó jegyzőkönyvezetési, nyilvántartási feladatok közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok,

- ügyfélfogadási feladatok ellátása a Türjei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó településeken

- iktatási, ügyirat-kezelési, ügykezelési feladatok ellátása


Fáner Zsófia   pénzügyi előadó

Elérhetőség: 83/556-158
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 - anyakönyv
- iparűzési, magánszemélyek kommunális adójával, gépjárműadóval, idegenforgalmi adóval, talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok,

- adók módjára kimutatott köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatok,

- adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások, adóigazolások kiállítása,

- külföldiek ingatlanvásárlásához polgármesteri nyilatkozat kiállítása ügyfélfogadási feladatok ellátása a Türjei Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó településeken


Fáner Zsuzsanna pénzügyi főmunkatárs

Elérhetőség: 83/556-155

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatai:

- pótelőirányzatok igénylése,

- gazdálkodási és pénzügyi feladatok döntés előkészítése és a végrehajtás szervezése, költségvetési tervezési, számviteli, pénzellátási, pénzügyi információs feladatok


Tóth Károlyné pénzügyi főelőadó

Elérhetősége: 83/556-155

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatai:

- létszám és bérgazdálkodási feladatok,

- egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés,

- közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok (létszámigénylés, elszámolás),


Tóth Sándorné pénzügyi főelőadó


Elérhetőség: 556-155

E-mail:
 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladatai:

- Tárgyi eszközök, ingatlan vagyon kataszteri nyilvántartása

- önkormányzatokat érintő pályázatok elkészítése, benyújtása, támogatási szerződések megkötésének előkészítése


Antal Viktória  Igazgatási előadó

Elérhetőség: 83/556-157

- ellátja a jogszabályokban meghatározott gyámügyi feladatokat, a gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi feladatokat

- ügyfélfogadási feladatok ellátása a Türjei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó településeken

- hatósági bizonyítványok kiadása,

- népességnyilvántartási (lakcím ki-, bejelentése, családi állapot igazolása, adatszolgáltatás) feladatok
-tartós távollét esetén ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat,


Ruzsa Marianna igazgatási főelőadó

Elérhetősége 83/376-701

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- ellátja a jogszabályokban meghatározott gyámügyi feladatokat, a gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi feladatokat

- anyakönyvi, állampolgársági ügyek intézése,

- hatósági bizonyítványok kiadása,

- népességnyilvántartási (lakcím ki-, bejelentése, családi állapot igazolása, adatszolgáltatás) feladatok

- anyakönyvi, állampolgársági ügyek intézése,

- hagyatéki ügyek intézése,

- Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek, bizottságának munkájához kapcsolódó jegyzőkönyvezetési, nyilvántartási feladatok közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok,

- ügyfélfogadási feladatok ellátása a Türjei Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó településeken

- iktatási, ügyirat-kezelési, ügykezelési feladatok ellátása

- iparűzési, magánszemélyek kommunális adójával, gépjárműadóval, idegenforgalmi adóval, talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok,

- adók módjára kimutatott köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatok,

- adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások, adóigazolások kiállítása,

- külföldiek ingatlanvásárlásához polgármesteri nyilatkozat kiállítása


Vizvári Jánosnépénzügyi főmunkatárs

Elérhetősége 83/376-701

E-mail:
 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- pótelőirányzatok igénylése,

- gazdálkodási és pénzügyi feladatok döntés előkészítése és a végrehajtás szervezése, költségvetési tervezési, számviteli, pénzellátási, pénzügyi információs feladatok

- létszám és bérgazdálkodási feladatok,

- egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés,

- közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok (létszámigénylés, elszámolás),

- Tárgyi eszközök, ingatlan vagyon kataszteri nyilvántartása

- önkormányzatokat érintő pályázatok elkészítése, benyújtása, támogatási szerződések megkötésének előkészítéseLutár Zsuzsanna hivatalsegéd, takarító

Bizottságok

Ifjúsági, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi Szociális és Egészségügyi Bizottság