A projektről

A felhívás célja: a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:
- 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

Részletes tájékoztató:

A Türje Szabadság tér 9. szám alatti Türjei Közös Önkormányzati Hivatal épülete 1940-es évek elején épült a közigazgatási feladatok ellátására. 1979.-ben történt meg a szintráépítés, a jelenlegi állapotok kialakítása. Nagyobb felújítás azóta nem valósult meg, a szükséges karbantartási munkákat végezték el az épületen. Az épület jelenleg nem felel meg a kor energetikai, esztétikai követelményeinek, nem felel meg a 21. században elvárt közfeladatellátás, ügyfélfogadás minőségi előírásainak.
Türje Község Önkormányzat átfogó célja jelen fejlesztéssel a 100 %-ban a tulajdonában lévő hivatali épület energetikai felújításának megvalósítása, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával. Az épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre csatlakozás megteremtése.
A külső szigeteléssel, nyílászárócserével, fűtéskorszerűsítéssel, megújuló energiaforrás kiépítésével a 20. század igényeinek megfelelő hivatali épületben lesz lehetőség a helyi közszolgáltatások ellátására.
Eredmények:
- 20. század igényeinek megfelelő hivatali épület - a fenntartási költségek csökkentése
- Helyi Közszolgáltatások színvonala javul – hivatal épületének fejlesztésével - 1 db
- a megújuló energiaforrás alkalmazásával az épület fenntartási költségei csökkenek, az ökológikus gondolkodásra való nevelést segíti.
- nő a lakosság, az ügyfelek, a dolgozók komfortérzete
- A fejlesztés hozzájárul a településen található középületek megjelenéséből, infrastuktúrális eltérésekből adódó jelentős különbségek csökkentéséhez, az egységes településkép kialakításához
- hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához

Célunk, hogy a hivatalhoz illő rendezett környezet fogadja a vendégeket, ügyfeleket.

oktatas

<< vissza