Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00011


Legyünk TOP-pon Zalában! – Közösségfejlesztés 

öt zalai településen


Türje Község közösségi tevékenységének történeti feltárásaA Község története:


Türje Község Önkormányzata Zala megye észak-keleti részén, három megye találkozásánál található hagyományosan egy mezőgazdasági település. Türje több mint 800 éves múlttal rendelkezik, közigazgatási területe 3824 ha.

Türje Község legfőbb nevezetessége a Türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom. A késő román – koragót nemzetiségi monostoraink közül a türjei plébániatemplom a legépebb, mégis talán a legismeretlenebb. A magyarországi építészet-, festészet- és művelődéstörténet kimagasló emléke. Az árpád kori templomunk a csornai premontrei rend tulajdonában van. Ők voltak a település kegyúrai. Fő tevékenységük volt a szőlőtermesztés.


Közművelődés a faluban:


   A Türjei Önkormányzat hátrányos helyzetű ugyan, de ismerve a tényeket és a szomorú tendenciát, a fiatalok támogatásán és a munkahelyteremtés elősegítésén dolgozik, hogy csökkentse a munkanélküliséget, és az azzal járó szegénységet. Rossz anyagi helyzete ellenére mégsem a művelődési ház bezárása mellett döntött, mint ahogy erre számos példát ismerünk, hanem éppen ellenkezőleg, felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazott került az intézménybe, mert a településvezetés felismerte, hogy többek között a szabadidő eltöltésének minőségi volta az, ami egy kistelepülés egyik fő megtartó ereje.

    A művelődési ház feladata a közművelődési szolgáltatások biztosítása a lakosság számára. Részt vesz a művelődést, a szórakozást és a szabadidő hasznos eltöltését segítő rendezvények, programok lebonyolításában.

    Ezen kívül helyet biztosít a helyi kábeltévének, fontos színtere a fiatalok találkozásának, a szakkörök megrendezésének.


Tevékenysége alapvetően 4 terület köré épül:


- Információs feladatokat lát el

- Színvonalas rendezvényeket és programokat szervez

- Segíti a szabadidő hasznos eltöltését

- Helyi formális és informális csoportok találkozásának helyszíne


A településen működő formális és informális csoportok nagymértékben résztvesznek a programok szervezésében, lebonyolításában. A helyi programok megörökítését, kommunikációját a Közelebb Európához Alapítvány segíti a helyi kábel tv üzemeltetésével, videofelvételek készítésével. A helyi fotóklub szintén rendszeres résztvevője a helyi közösségi életnek. Részt vesz kiállítások szervezésében, rendezvények lebonyolításában, településünk hírnevének öregbítésében.

A helyi és környékbeli települések programjainak rendszeres résztvevője a Hétszínvirág énekkar, az Őszirózsák nyugdíjasklub, akik zenés produkcióikkal színesítik ezeket a rendezvényeket.

A Türjei Faluvédő Polgárőr Egyesület a rendezvények lebonyolításánál a rend biztosítása a feladata, az egyesület folyamatosan képviselteti magát ezen eseményeken.

   Az informális szerveződések közül a Türjei fotószakkör, a nyugdíjas klub, amatőr színjátszó kör, és amatőr tánccsoportok (TSZCS,Őszirózsák), Hétszínvirág énekegyüttes, Türjei Óvoda Szülői Munkaközössége, az egyházközség vesz részt aktívan a helyi közösségi életben.

    Türje Község Önkormányzata 2015.-ben megalakította a Helyi értéktár bizottságot, akik a helyi értékek, közöttük a kulturális értékek feltárásáért és megőrzésért végeznek aktív munkát a településen. Az aktív munka elismeréseként Türje rendezte meg a Járási Értéknapot. A helyi értékek között tárgyi emlékek mellett fontos szerepe van a közösségeknek is. Több 10 éve működő kézműves csoport a településen a csupros csoport, mely a fazekas mesterségnek állít emléket. Megbecsülésüket, fontosságukat mutatja, hogy az önkormányzat a kialakított tájházban részükre egy külön helyiséget hozott létre, égető kemencével, korongozóval.


A települési programok :

- Családi teadélután – óvodai szülői munkaközösség és az óvodai tantestület szervezésében az óvoda támogatása érdekében

- Fáklyás felvonulás március 15. – Nemzeti ünnep, önkormányzat szervezésében

- Nagyszombat körmenet ételszentelés – Egyházi ünnep - Türjei Egyházközösség, Türjei Templomért Alapítvány szervezésében

- Oltónap – önkormányzat szervezésében

- Borverseny – önkormányzat és a Türje Jövőjéért Alapítvány szervezésében

- Majális – önkormányzat és a Türjei Sportegyesület szervezésében

- Búzaszentelés és kórustalálkozó – Türjei Templomért Alapítvány, az Egyházközség és a Hétszínvirág énekkar szervezésében

- Pedagógus nap – önkormányzat szervezésében

- Szent Iván éji túra – önkormányzat szervezésében

- Falunap – Türjeiek Napja – önkormányzat szervezésében

- Kenyérszentelés – augusztus 20. – Nemzeti ünnep, önkormányzat szervezésében

- Szüreti felvonulás – önkormányzat szervezésében

- Idősek napja- önkormányzat szervezésében

- Adventi Kuckó – az óvoda szülői munkaközösségének szervezésében

- Mindenki karácsonya – önkormányzat és Türje Jövőjéért Alapítvány szervezésében

- Szilveszteri köszöntés – önkormányzat szervezésében


    A közösségi szolgáltatásokon belül a sportolási lehetőségekre is számos lehetőség kínálkozik a településen. A községben egy sportpálya, egy tornaterem és egy játszótér várja a sportolni, kikapcsolódni vágyókat. Ezenkívül az iskolaudvaron egy lebetonozott pálya is található, ami a kosárlabda vagy a kézilabda sportágak szeretőinek biztosít megfelelő helyszínt.

    A sportpályán a közösségi élet színesítése érdekében egy szabadtéri színpad, és egy pajta épült. A szabadtéri rendezvények fontos szerepet játszanak a település életében, kiváló találkozóhely az elszármazottak és az itt élők számára. A helyi közösségi élet fontos eseménye a helyi focicsapat rangadói, a Türjei Sportegyesület 2 csapattal nevezett a megyei II. osztály mérkőzéseire. A csapat mérkőzései közel 100 embert visznek kis a sportpályára, hétről hétre.

    Türjén egy általános iskola is működik. Az épület 2010-ben került felújításra. A felújítás alkalmával az épületet egy aula kialakításával alkalmassá tették, az intézményi rendezvények színvonalas megrendezésére. Az intézményben a helyi tanulókon kívül vidéki gyerekek is járnak, létszámuk 55 fő, őket iskolabusz szolgáltatással szállítják az intézménybe minden nap, az önkormányzat és a klikk közös feladat ellátásaként.

    Az Általános Iskola mellett egy óvoda is működik a településen, melyet négy település által létrehozott társulás tart fenn (Türje, Tekenye, Szalapa, Batyk). Az óvodai programok nagy része az intézményen belül kerülnek megrendezésre (farsang, húsvét, anyák napja, télapó, karácsony), ugyanakkor lehetőség van a kicsik települési szintű bemutatkozására is, az óvodai csoportok rendszeres részt vevői a családi teadélutánnak, az idősek napjának, a mindenki karácsonya rendezvénynek.


Humán erőforrás és helyi segítő hálózat


- Az önkormányzat bizottságai, képviselő-testülete

- Közös Önkormányzat Hivatal dolgozói

- Roma Nemzetiségi önkormányzat

- Bűnüldöző szervek – mezőőri őrszolgálat, körzeti megbízott 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 

- Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

- Általános Iskola 

- Türjei szent László óvoda 

- Művelődési Ház és Könyvtár, közművelődés szervező 

- Közelebb Európához Alapítvány 

- Türjei Iskoláért és Óvodáért Alapítvány 

- Türjei Sportegyesület 

- Türje Jövőjéért Alapítvány 

- Faluvédő és Polgárőr Egyesület 

- Ipari, mezőgazdasági szektor helyi képviselői 

- A falu önkéntesei, informális szerveződések, szociális, egészségügyi dolgozói   


HELYI ÉRTÉKTÁR


  A Türjei Helyi Értéktár Bizottság 2015. január 15.-én alakult. 2015. március 31.-én Türjén került megrendezésre a Járási Értéktár Konferencia, ahol a helyi értékek népszerűsítése, a begyűjtött helyi értékek és a jó példák bemutatása történt. A Földművelésügyi Minisztérium pályázatán elfogadásra került Türje Község Önkormányzat programja, mely keretében a helyi értékek összegyűjtése, ezen értékek a megyei és nemzeti értéktárba történő felvétele, és a járás településeivel való együttműködés erősítése finanszírozható . Értékeinket tovább gyarapítjuk és gyűjtjük.

A türjei helyi értéktárban szereplő tárgyak és helyi értékeink 


Értékeink:

• 13. században épült román stílusú templom, amelyet Dorffmaister István freskói ékesítenek. A főoltáron az angyali üdvözlet látható, valamint Szent Norbert és Szent Ágostonnak egész alakos ábrázolása. A déli mellékhajó falán az 1200-1300-as évek fordulóján festett Szent László-legendát csodálhatjuk meg, amely az országban található négy ilyen jellegű legenda közül a legnagyobb méretű és a legépebb állapotú. Ez az értékünk a 80-as évek végén derült ki és a 90-es évek közepén sikerült restaurálni. A szentségtartó fülke 1478-ból származik. Templomunknak átlagosan évi 1000 -1500 látogatója van, köztük külföldiek is bőven akadnak.

• Iskolánkat a premontrei szerzetesek alapították 1770-ben, ami 1870-ben római katolikus elemi iskola lett. Új iskolarészeket adtak át 1977-ben. Utolsó felújítása 2010-ben volt.

• A türjei első céh 1782. szeptember 21.-én alakult, a Takács Céh. További céhek alakultak: a kőműves céh ereklyéi a Göcseji Múzeumban találhatók. (Megtekintethető lesz az értéknapok) • Óvodánk 1941. óta működik. 

• A 17. század folyamán a prépostságtól keletre új temetőt és temetőkápolnát avattak. 

• Türje központjában található a Mária szobor szoborcsoporttal, és az utak mentén Nepomuki Szent János, Szent Flórián   és Páduai Szent Antal szobra. 

• 1959.-ben épült a Művelődési Ház, ami jelenleg is felújítás alatt van. 

• 1966. szeptember 1.-jén indult az Öregek Napközi Otthona 

• 1977-ben kiépült a vízvezetékrendszerünk 

• 1980-ban a Tanácsház épületét (jelenlegi: Közös Önkormányzati Hivatal)felújítottuk 

• 1986. decemberében az akkori igényeknek megfelelő tornatermet építettük. 

• 1989. február 9.-én adták át a gázhálózat első ütemét 

• 1993-ban kezdődött a szennyvízprogram első üteme 

• 1994. július 1. Művelődési Ház mellett átadtuk a fafaragott játszóteret 

• 1994. december 1. elkészült a crossbar telefonrendszer. 

• Értékünk az 1992-ben indított Türjei Kalendárium, ami Türje történetét, nevezettességeit, évente megtartott rendezvényeit és aktuális híreket is tartalmaz. 

• Értékünk a kábeltelevízió 

• 2006. decemberében indult a Hétszínvirág Énekegyüttes • Fazekas szakkör több mint 10 éve működik 

• Két éve minden rendezvényünkön fellép a nyugdíjas klub tánccsoportja 

• Több éve működik a Türjei Amatőrök csoportja 

• Tavalyi évben kezdte meg munkáját a fotószakkör, rendszeresen kiállításra viszik munkájukat. 

• Rendezvényeinket a türjei hastánc csoport is képviselteti magát 

• A Polgárőrség 1991-től működik 

• 1907. óta működik a Türjei Sportegyesület, hivatalosan 1921-től kísérhetjük működését 

• A Türjei Helyi Értéktár Bizottság 2015. január 15.-én alakult 

• Ez évben indul június 24.-én a Szentivánéji túra, amivel szintén hagyományt szeretnénk teremteni. 

• Rendszeresen megrendezésre kerül a Türjeiek Napja, ahol tablókon jelenítjük meg Türje történetét, építészetét, az iskola   és a közélet programjait és eseményeit 

• Hagyományaink között szerepel a májusfaállítás és a szüreti felvonulás 

        Az értéktárban szereplő kiállított tárgyak: 

• Az utolsó vacsorát ábrázoló szőttes asztalterítő pirosas színben 

• Keresztelő terítő a 19. századból 

• Hímzett kalocsai mintás és egyéb terítők 

• Horgolt asztal- és kisterítők 

• Gobelin képek és díszpárnák 

• Stafírungba készített monogrammal ellátott ing hozzá tartozó ingvállal 

• Régi eke makett, légyfogó és hitelesített üvegek, vasaló és egyéb régi használati cikkek • Kerámia szakkör által készített használati tárgyak 

• Század elejei magyar lány ruhák 

• Századfordulón élt emberek ünnepi ruhái 

• Díszes magyar öltözet 


A projekt keretében a faluközösség szeretné tovább folytatni a későbbiekben is ezt a kutatómunkát.