Kezdőlap Önkormányzat Rendeletek

Rendeletek

2017. évi rendeletek

 

Türje Község Önkormányzata 2/2018.(II.27.) rendelete az önkormányzat által végzett szolgáltatások ár- és díjairól

Türje Község Önkormányzat 16/2017.(XII.27.) rendelete a Településkép védelméről

Türje Község Önkormányzat 15/2017.(X.18.) rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 12/2017 (VII.18.) rendelettel módosított 6/2017. (III.01.) rendelet módosításáról

14/2017(IX.6)rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

13/2017(VII.18.) rendelet  a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

12/2017(VII.18.)  rendelet a 2017.évi költségvetés módosításáról

11/2017. ( VI. 8.) rendelet Türje Község Önkormányzata Képviselő- testülete 11/2017 (VI.08.) rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról a 18/2015(IX.30. ) rendelet és a 12/2016(VI.6.) rendelet módosításáról

10/2017. (VI.8. ) rendelet Türje Község önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 10/2017. (VI.8.) rendeletét A rendelet a jegyzőkönyv melléklete

9/2017. ( VI. 8.) rendelet Türje Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI.8.) rendeletét

8/2017. (V.30.) rendelet Türje Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2017. (V.30.) rendeletét

7/2017. (IV.28.) rendelet a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

6/2017. (III.1.) rendelt a 2017 évi költségvetésről

5/2017. (III.1.) rendelet az önkormányzat által végzett szolgáltatások ár- és díjáról

4/2017. (III.1.) 2016. évi költségvetés módosításáról szóló 3/2016 rendelet módosításáról szóló rendelet

3/2017. (I.24.) az önkormányzat által végzett szogáltatások ár- és díjairól

2/2017. (I.19.) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

1/2017. (I.12.) számú rendelete a 2017 évi átmeneti gazdálkodásról

 

2016. évi rendeletek

1./2016. (I.14) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátátsokról

2./2016. (II.29) a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (VI.10.) rendelettel módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

3./2016. (II.29) a 2016. évi költségvetésről

4./2016. (II.29) az önkormányzat által végzett szolgáltatások ár- és díjairól

5./2016. (II.29) a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

6./2016. (III.10) önkormányzati rendelete a 14/2015. (VII.03) önkormányzati rendelettel módosított az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 22/2014. (XII.31) önkormányzati rendeletének módosításáról

7./2016. (IV.20) a talajterhelési díjról

8./2016. (IV.20) a helyi adókról szóló rendelet

9./2016. (IV.20) az önkormányzat által végzett szolgáltatások ár- és díjairól

10./2016. (V.30) rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.29.) rendelet módosításáról

11./2016. (V.30) rendelete a Türje Község önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

12./2016. (V.30) rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról a 18/2015. (IX.30) rendelet módosításáról

13./2016. (VII.20) rendelete az önkormányzat által végzett ár- és díjairól

14./2016. (VIII.15.) rendelete a közösségi égyüttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

15./2016. (VIII.15.) rendelete Türje Község szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról

16./2016. (VIII.15.) rendelet

17/2016. ( IX.21.)  rendeletet az egészségügyi alapellátási  körzetek megállapításáról

18/2016. (XI.9.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

19/2016. (XI.9.) a TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

20/2016. (XI.9.) költségvetési módosításról

 

2015. évi rendeletek

1/2015. (I.26.)  számú rendelete - Az önkormányzat által végzett szolgáltatások ár- és díjairól egységes szerkezetben

2/2015. (II.28) számú rendelete - A 2014 évi költségvetés módosításáról

3/2015. (II.28) számú rendelete - A 2015 évi költségvetésről

4/2015. (II.28) számú rendelete - A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

5/2015. (IV.8) számú rendelete - Az önkormányzat által végzett szolgáltatások ár- és díjairól

6/2015. (IV.8) számú rendelete - az 1/2014.(II.20) szám alatt jóváhagyott és többször módosított 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról

7/2015. (IV.8) számú rendelete - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

8/2015. (IV.8) számú rendelete - A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

9/2015. (V.11) számú rendelete - A költségvetés 2014-es végrehajtásáról

10/2015. (V.11) számú rendelete - A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

11/2015. (V.22.) számú rendelete - A szociális földprogram működéséről

12/2015. (V.22.) számú rendelete - Az önkormányzat által végzett szolgáltatások ár- és díjairól

13/2015. (VI.10.) számú rendelete - A 2015 évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

14/2015. (VII.03.) SZMSZ módosítása

15/2015. (I.13.) önkormányzati rendelete A közművelődésről

16/2015. (IX.15) önkormányzati rendelete a helyi adókról

17/2015. (IX.30) a 13/2015. (VI.10.) rendelettel módosított 3/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

18/2015. (IX.30.) rendelet a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról

19/2015. (X.30.) köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet

20/2015. (X.30.) közterületek használatáról 12/2012. (III.30.) Kt. önkormányzati rendeletének módosításáról

21/2015. (XII.14.) rendelete a 2015. évi költségvetésről

22/2015. (XII.14.) rendelete az önkormányzat által végzett szolgáltatások ár és díjairól

23/2015. (XII.31.) rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

2014. évi rendeletek

 

2013. évi rendeletek

 

2012. évi rendeletek