Kezdőlap Széchenyi 2020

Széchenyi2020

Türjei Mini bölcsőde kialakítása a Türjei és Batyki óvoda fejlesztése az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentésért TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00033

A projekt címe: Türjei Mini bölcsőde kialakítása a Türjei és Batyki óvoda fejlesztése az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentésért
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00033
Kedvezményezett neve: Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás
A szerződött támogatási összeg: 108 537 792 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.10.31.

infoblokk kedv final felso cmyk erfa

Bővebben...

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése

A projekt címe: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00035
Kedvezményezett neve: Türje Község Önkormányzata
A szerződött támogatási összeg: 40.747.778 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.10.31.
Projekt fő helyszíne: 8796 Türje Szabadság tér 9. 194 hrsz.

A projektről

A felhívás célja: a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

  • 100 %-ban  önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
  • a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.
  • pb290677

 

 pc130201

 

pc130200

 

p1230239

 

udvar

 

p3070367

 

p1230259

 

hszivatty

 

kompresszor

 

hivatal homlokzat

 

altSajtóközlemény

 

Cím: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai fejlesztése

 

2018/10/30

 

 

Türje Község Önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásból a támogató döntése alapján 40,75 millió Ft, 100 %-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt célja a Türjei Közös Önkormányzati Hivatal hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A beruházás a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálja.

 

 

Az épület energiahatékonyság-központú fejlesztése a megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, külső határoló szerkezeteik korszerűsítésével, a hőszivattyú rendszerek telepítésével és hőközlő rendszerre kötésével valósult meg. A fejlesztés eredményeként elért üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 30,15 CO2 egyenérték (t).

 

A munkálatokat a kivitelező 2017. november 24.-én a munkaterület átadás–átvétellel megkezdte. A kivitelezés 2018. március 29.-én sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében került átadásra.

 

A projekt keretein belül elkészült egy képzési anyag, mely az épületet használók részére tartalmaz tájékoztatást az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól.

 

A projekt befejezésének időpontja: 2018.10.31.

 

 

 

A fejlesztés eredményeként a felújított épülettel költséghatékony és fenntartható üzemeltetési feltételek biztosítottak a hivatal épületében. A jogszabályi előírásokon alapuló szakmai munka, ügyfélbarát környezet, a dolgozóknak megfelelő munkafeltételek megteremtése megvalósult.

 

Hivatalhoz illő rendezett környezet fogadja az épület látogatóit.

 

 

 

A „Türjei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése” megnevezésű TOP-3.2.1.-15-ZA1-2016-00035 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

A projekt keretében elkészült képzési anyag:

alt

A képzési anyag teljes tartalma a hivatalban megtekinthető.

 

 

 

 

 


 

 

 

Türje Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

A projekt címe: Türje Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00956
Kedvezményezett neve: Türje Község Önkormányzata
A szerződött támogatási összeg: 6 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.06.30.

A projektről

A felhívás célja: az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg.

 

Türje és Környéke Szociális Társulás szolgáltatások fejlesztése

A projekt címe: Türje és Környéke Szociális Társulás szolgáltatás fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00020
Kedvezményezett neve: Türje, Batyk, Dötk, Pakod és Szalapa Községek Szociális Önkormányzati Társulás
A szerződött támogatási összeg: 3 800 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2017.12.31.

A projektről

A felhívás célja: a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastukturális feltételeit.

A projekt keretében a két alapellátás megújítása, fejlesztése a cél, a társulást fenntartó településeken.

A projekt konkrét célja: a Társulás eszközbeszerzéseket tervez a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás hatékony, színvonalas korszerű ellátása érdekében.

A fejlesztéssel a házi segítségnyújtás és a szociális étkezés minőségi feltételeinek javulása biztosított, nő az ellátás hatékonysága, több időt fordíthatnak a gondozónők a tényleges segítésre gondozásra, korszerű eszközökkel biztosított a pontos információk a gondozott állapotáról, nő az idősek biztonságérzete,
A megvalósult fejlesztéssel segítjük a helyi idős emberek lakókörnyezetükbe maradását, ugyanakkor csökken a családi hozzátartozói teher, amit az otthoni ellátás ró az emberekre.

Tervezett eszközbeszerzések:
12 db női kerékpár, 1 db robogó - a településen belüli nagy távolságok miatt..
8 db vérnyomásmérő, 8 db vércukormérő, 8 db idegstimuláló, 4 db izommozgató: a korszerű eszközökkel, gyors és pontos információt kap a gondozónő az idős ember állapotáról, és időben tudja a megfelelő lépéseket megtenni.
A Informatikai eszközök: 4 db laptop, 1 db nagy teljesítményű fénymásoló, 3 db multifunkcionális készülék, 1 asztali számítógép, monitorral, programmal. A hatékony, gyors jelentés készítés érdekében szükséges az IKT eszközök beszerzése.

biciklik

 Befejeződött a szociális alapellátások fejlesztése a Türje és Környéke Szociális Társulásnál

Széchenyi 2020

 

A projekt címe: Türjei Mini bölcsőde kialakítása a Türjei és Batyki óvoda fejlesztése az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentésért
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00033
Kedvezményezett neve: Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás
A szerződött támogatási összeg: 108 537 792 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.10.31.

infoblokk kedv final felso cmyk erfa

 

A felhívás célja: a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. Támogatja a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését.

A projektről

Átfogó célunk: A helyben elérhető közszolgáltatások bővítése, a meglévők fejlesztése, a munkába állást segítése érdekében. Ennek érdekében a mini bölcsőde kialakítása, az óvodai közszolgáltatás fejlesztése történik meg 2 intézményben.

Specifikus céljaink építési tevékenységek esetén:
-    A Türjei intézményben a mini bölcsőde kialakítása az épület bővítésével, jogszabályi előírások betartásával.
-    A Türjei 3 csoportos óvoda fejlesztése a hatékony pedagógiai munka érdekében, a családbarát környezet kialakítására való törekvés szem előtt tartásával, a fenntartható üzemeltetés feltételeinek biztosítása (épület víz és szennyvízrendszer, fűtés és hűtésrendszer cseréje, padlóburkolatok felújítása, szükség esetén cseréje, megújuló energiaforrások alkalmazása, belső nyílászárók cseréje, szükséges akadálymentesítés)
-    A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó intézményi környezet fejlesztése az előírásoknak megfelelően a bölcsődei udvar leválasztásával, az óvoda és iskola közötti kerítés felújításával, a
-    biztonságos játék érdekében udvari tereprendezés. Az udvari vízelvezetés kialakítása, egy esős nap utáni játéklehetőség érdekében. Célunk a környezeti nevelési program támogatása.
-    A Batyki tagintézmény pazarló, a pedagógiai munkát nem támogató intézményi környezetének (környezetbarát üzemeltetést és költséghatékony fenntartást lehetővé tévő) fejlesztése, megújuló energiaforrás alkalmazásával. Szükséges akadálymentesítés.

Specifikus céljaink eszközbeszerzések esetén:
-    Esélyegyenlőségi eszközbeszerzéssel (hallás, látás, balkezes, beszédfogyatékos) támogatni a fogyatékossággal élők egyenlő hozzáférését, kompetenciafejlesztő eszközök (zenei, nyelvi, életviteli, anyanyelvi) vásárlásával hozzájárulni a fejlesztő pedagógiai munka hatékonyságához, javításához, a mozgásfejlesztő eszközökkel a mozgáskultúra, testtartási fejlesztések valósíthatók meg.
-    Mosdók felszerelése a higiéniára nevelés elősegítése érdekében, ökológikus gondolkodásmód begyakorlása érdekében
-    Jogszabályi előírásoknak megfelelően felszerelt tálaló ( Türje) és melegítőkonyha (Batyk) kialakítása a korszerű gyermekétkeztetés biztosítása érdekében
-    Nevelői iroda informatikai fejlesztésével a pedagógia program megvalósítását, a korszerű nevelési módszerek alkalmazásának bevezetését célozzuk.
-    Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó eszközök (játszótér, kialakítása, sport-szabadidős, ill. mozgásjavító eszközök) biztosítása.

Hosszú távú célunk a kibővített és felújított épülettel (napkollektor, környezetbarát-energiatakarékos megoldások) költséghatékony és fenntartható üzemeltetési feltételek biztosítása. Pedagógiai programban rögzített szakmai programon keresztül a magas arányú HH, HHH és SNI gyermekek korai fejlesztésének és integrációjának biztosítása. Szakmai együttműködéssel és pályázati tevékenységgel a meglévő  intézmények közötti (közoktatási, egyéb önkormányzati és civil) kapcsolatok erősítése.

Eredmények:
-    új mini bölcsőde csoport - a közszolgáltatások fejlesztése, a szülők munkábaállásának segítése érdekében
-    20. század igényeinek megfelelő óvodaépületek -  a nevelési munka segítése, a fenntartási költségek csökkentése érdekében
-    Korszerű fejlesztő, nevelő eszközök, játékok, felszerelések - a hatékony fejlesztés- nevelés érdekében
-    Igényes játszóudvar, korszerű felszerelésekkel - a szabadidős, szabadtéri játszás érdekében.
-    Helyi Közszolgáltatások köre bővül – bölcsőde működtetésével

-    A meglévő közszolgáltatások színvonala javul – óvoda fejlesztésével
-    a megújuló energiaforrás alkalmazásával csökken a növekvő hasznos alapterület ellenére az épület fenntartási költségek nem nőnek, az ökológikus gondolkodásra való nevelést segíti.
-    nő a lakosság, az óvónők, a gyerekek komfortérzeteA fejlesztés hozzájárul a településen található középületek megjelenéséből, infrastuktúrális eltérésekből adódó jelentős különbségek csökkentéséhez, az egységes településkép kialakításához


2018. június - július
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
AZ ÓVODA FELÚJÍTÁS IS ELKEZDŐDÖTT …..
HELSZÍN: 8796 TÜRJE PETŐFI TÉR 2.

image001

image002

image003


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ALAPOK LERAKÁSA BÖLCSŐDE …..

image001

image002


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ÉPÜL A BÖLCSŐDE  …..

image001


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ÉPÜL A BÖLCSŐDE …..

image001

image002

image003


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ZSALUZÁS  …..

image001

image002

 

Bővebben...