Kezdőlap Széchenyi 2020 Türjei Mini bölcsőde kialakítása a Türjei és Batyki óvoda fejlesztése az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentésért TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00033

Türjei Mini bölcsőde kialakítása a Türjei és Batyki óvoda fejlesztése az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentésért TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00033

A projekt címe: Türjei Mini bölcsőde kialakítása a Türjei és Batyki óvoda fejlesztése az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentésért
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00033
Kedvezményezett neve: Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás
A szerződött támogatási összeg: 108 537 792 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.10.31.

infoblokk kedv final felso cmyk erfa

A felhívás célja: a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. Támogatja a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését.

A projektről

Átfogó célunk: A helyben elérhető közszolgáltatások bővítése, a meglévők fejlesztése, a munkába állást segítése érdekében. Ennek érdekében a mini bölcsőde kialakítása, az óvodai közszolgáltatás fejlesztése történik meg 2 intézményben.

Specifikus céljaink építési tevékenységek esetén:
-    A Türjei intézményben a mini bölcsőde kialakítása az épület bővítésével, jogszabályi előírások betartásával.
-    A Türjei 3 csoportos óvoda fejlesztése a hatékony pedagógiai munka érdekében, a családbarát környezet kialakítására való törekvés szem előtt tartásával, a fenntartható üzemeltetés feltételeinek biztosítása (épület víz és szennyvízrendszer, fűtés és hűtésrendszer cseréje, padlóburkolatok felújítása, szükség esetén cseréje, megújuló energiaforrások alkalmazása, belső nyílászárók cseréje, szükséges akadálymentesítés)
-    A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó intézményi környezet fejlesztése az előírásoknak megfelelően a bölcsődei udvar leválasztásával, az óvoda és iskola közötti kerítés felújításával, a
-    biztonságos játék érdekében udvari tereprendezés. Az udvari vízelvezetés kialakítása, egy esős nap utáni játéklehetőség érdekében. Célunk a környezeti nevelési program támogatása.
-    A Batyki tagintézmény pazarló, a pedagógiai munkát nem támogató intézményi környezetének (környezetbarát üzemeltetést és költséghatékony fenntartást lehetővé tévő) fejlesztése, megújuló energiaforrás alkalmazásával. Szükséges akadálymentesítés.

Specifikus céljaink eszközbeszerzések esetén:
-    Esélyegyenlőségi eszközbeszerzéssel (hallás, látás, balkezes, beszédfogyatékos) támogatni a fogyatékossággal élők egyenlő hozzáférését, kompetenciafejlesztő eszközök (zenei, nyelvi, életviteli, anyanyelvi) vásárlásával hozzájárulni a fejlesztő pedagógiai munka hatékonyságához, javításához, a mozgásfejlesztő eszközökkel a mozgáskultúra, testtartási fejlesztések valósíthatók meg.
-    Mosdók felszerelése a higiéniára nevelés elősegítése érdekében, ökológikus gondolkodásmód begyakorlása érdekében
-    Jogszabályi előírásoknak megfelelően felszerelt tálaló ( Türje) és melegítőkonyha (Batyk) kialakítása a korszerű gyermekétkeztetés biztosítása érdekében
-    Nevelői iroda informatikai fejlesztésével a pedagógia program megvalósítását, a korszerű nevelési módszerek alkalmazásának bevezetését célozzuk.
-    Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó eszközök (játszótér, kialakítása, sport-szabadidős, ill. mozgásjavító eszközök) biztosítása.

Hosszú távú célunk a kibővített és felújított épülettel (napkollektor, környezetbarát-energiatakarékos megoldások) költséghatékony és fenntartható üzemeltetési feltételek biztosítása. Pedagógiai programban rögzített szakmai programon keresztül a magas arányú HH, HHH és SNI gyermekek korai fejlesztésének és integrációjának biztosítása. Szakmai együttműködéssel és pályázati tevékenységgel a meglévő  intézmények közötti (közoktatási, egyéb önkormányzati és civil) kapcsolatok erősítése.

Eredmények:
-    új mini bölcsőde csoport - a közszolgáltatások fejlesztése, a szülők munkábaállásának segítése érdekében
-    20. század igényeinek megfelelő óvodaépületek -  a nevelési munka segítése, a fenntartási költségek csökkentése érdekében
-    Korszerű fejlesztő, nevelő eszközök, játékok, felszerelések - a hatékony fejlesztés- nevelés érdekében
-    Igényes játszóudvar, korszerű felszerelésekkel - a szabadidős, szabadtéri játszás érdekében.
-    Helyi Közszolgáltatások köre bővül – bölcsőde működtetésével

-    A meglévő közszolgáltatások színvonala javul – óvoda fejlesztésével
-    a megújuló energiaforrás alkalmazásával csökken a növekvő hasznos alapterület ellenére az épület fenntartási költségek nem nőnek, az ökológikus gondolkodásra való nevelést segíti.
-    nő a lakosság, az óvónők, a gyerekek komfortérzeteA fejlesztés hozzájárul a településen található középületek megjelenéséből, infrastuktúrális eltérésekből adódó jelentős különbségek csökkentéséhez, az egységes településkép kialakításához

 


 

2018. június - július
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
AZ ÓVODA FELÚJÍTÁS IS ELKEZDŐDÖTT …..
HELSZÍN: 8796 TÜRJE PETŐFI TÉR 2.

image001

image002

image003

 


 

2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ALAPOK LERAKÁSA BÖLCSŐDE …..

image001

image002

 


 

2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ÉPÜL A BÖLCSŐDE  …..

image001

 


 

2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ÉPÜL A BÖLCSŐDE …..

image001

image002

image003

 


 

2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ZSALUZÁS  …..

image001

image002

 

Türjei mini bölcsőde kialakítása, A türjei és a batyki óvoda fejlesztése, az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentéséért           

Bölcsőde ácsmunkák

 

dsc 3043

 

dsc 3040

 

Bölcsőde udvarrendezés

 

 

 

 

dsc 5781

 

 

dsc 5780

 

dsc 6713

 

 

dsc 7604

 

GÉPÉSZET

 

dsc 3672

 

 

dsc 3691

 

dsc 5770

 

 

dsc 5771

 

 

dsc 6707

 

Csoportszobák felújításA

 

dsc 3020

 

dsc 5762

 

dsc 4987

 

 

dsc 7586-pano-2

 

Vizesblokk felújítás

 

dsc 3025

 

 

dsc 3774

 

 

dsc 4944

 

 

dsc 4989

 

 

dsc 5768

 

 

dsc 7596

 

Akadálymentesítés

 

dsc 5760

 

 

 

dsc 6715

 

 

TOP-1.4.1.-15-ZA1-2016-00033

Türjei mini bölcsőde kialakítása, A türjei és a batyki óvoda fejlesztése, az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentéséért   

 

A batyki tagintézmény felújítása - képekben

Helszín: 879z Batyk dózsa u. 2.

 

20180815 091735

 

 

20180808 084029

 

 

20180912 070950

 

 

20181025 084131

 

 

 

Sajtóközleményalt

 

Cím: Megújult a Türjei Szent László Óvoda-bölcsőde

2018/10/31

 

 

Türjei Szent László Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásból a támogató döntése alapján 108,54 millió Ft, 100 %-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz – minibölcsőde -, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.

 

A fejlesztés a társulás által fenntartott két intézményben Türjén és Batykon valósult meg. A kibővített és felújított épületekkel költséghatékony és fenntartható üzemeltetési feltételek biztosítottak az óvodai nevelés és bölcsődei ellátás területén.

 

 

 

Megvalósult a minibölcsőde épületrész hozzáépítése, az óvoda épületek gépészeti rendszereinek korszerűsítése, napelem rendszer kiépítése, az akadálymentesítés kialakítása. Batykon ezen kívül sor került a nyílászárók cseréjére, a homlokzat hőszigetelésére.

 

 

 

A munkálatokat a kivitelező 2018. április 27-én a munkaterület átadás–átvétellel megkezdte. A kivitelezés 2018. október 05-én sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében került átadásra.

 

A támogatás lehetőséget teremtett a bölcsőde és a két óvodaintézmény eszközparkjának felújítására is.

 

A projektben vállalt és teljesült indikátor:

 

-       a fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma mely 100 fő.

 

-       az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma, mely 7 fő.

 

A projekt befejezésének időpontja: 2018.10.31.

 

Az óvoda fejlesztés eredményeként javult a pedagógiai munka hatékonysága, javult a meglévő közszolgáltatások színvonala, nőtt az itt dolgozók és az ide járó gyerekek komfortérzete. A bölcsőde kialakításával nőtt a helyi közszolgáltatások köre, valamint a hátrányos helyzetű gyerekek 2 éves kor előtti integrálása biztosított a településen.

 

 

A „Türjei mini bölcsőde kialakítása a Türjei és Batyki óvoda fejlesztése az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentéséért” megnevezésű TOP-1.4.1.-15-ZA1-2016-00033 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.