Kezdőlap Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás

Türje Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

A projekt címe: Türje Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00956
Kedvezményezett neve: Türje Község Önkormányzata
A szerződött támogatási összeg: 6 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.06.30.

A projektről

A felhívás célja: az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg.