Kezdőlap Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás

Türje és Környéke Szociális Társulás szolgáltatások fejlesztése

A projekt címe: Türje és Környéke Szociális Társulás szolgáltatás fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00020
Kedvezményezett neve: Türje, Batyk, Dötk, Pakod és Szalapa Községek Szociális Önkormányzati Társulás
A szerződött támogatási összeg: 3800000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.03.31.

A projektről

A felhívás célja: a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastukturális feltételeit.

A projekt keretében a két alapellátás megújítása, fejlesztése a cél, a társulást fenntartó településeken.

A projekt konkrét célja: a Társulás eszközbeszerzéseket tervez a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás hatékony, színvonalas korszerű ellátása érdekében.

A fejlesztéssel a házi segítségnyújtás és a szociális étkezés minőségi feltételeinek javulása biztosított, nő az ellátás hatékonysága, több időt fordíthatnak a gondozónők a tényleges segítésre gondozásra, korszerű eszközökkel biztosított a pontos információk a gondozott állapotáról, nő az idősek biztonságérzete,
A megvalósult fejlesztéssel segítjük a helyi idős emberek lakókörnyezetükbe maradását, ugyanakkor csökken a családi hozzátartozói teher, amit az otthoni ellátás ró az emberekre.

Tervezett eszközbeszerzések:
12 db női kerékpár, 1 db robogó - a településen belüli nagy távolságok miatt..
9 db vérnyomásmérő, 9 db vércukormérő, 9 db idegstimuláló, 5 db izommozgató: a korszerű eszközökkel, gyors és pontos információt kap a gondozónő az idős ember állapotáról, és időben tudja a megfelelő lépéseket megtenni.
A Informatikai eszközök: 4 db laptop, 1 db nagy teljesítményű fénymásoló, 3 db multifunkcionális készülék, 1 asztali számítógép, monitorral, programmal. A hatékony, gyors jelentés készítés érdekében szükséges az IKT eszközök beszerzése.

biciklik

 

Befejeződött a szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Türje és Környéke Szociális Társulásnál

2018.03.31.

Türje, Batyk, Dötk, Pakod és Szalapa Községek Szociális Önkormányzati Társulás

 

A projekt címe: türje és környéke szociális társulás szolgáltatás fejlesztése

Projektazonosító: Top-4.2.1-15-ZA1-2016-00020

Megvalósítás időszaka: 2017.09.05. – 2018.03.31.

Elért eredmények: Megújultak az alapellátások a Társuláshoz tartozó 5 településen. A házi segítségnyújtás és a szociális étkezés területén hatékony, gyors, korszerű alapellátást tudunk biztosítani, az ellátást igénybe vevők életvitelének fenntartása a szükségleteinek megfelelően a megszokott lakókörnyezetben. Nőtt az idősek biztonságérzete, javult az ellátás színvonala, csökkent az idősek körében az elszigetelődés, nőtt a komfortérzetük.

Beszerzett eszközök:12 db kerékpár,1 db asztali számítógép,4 db laptop,3 db multifunkcionális készülék,1 db nagy teljesítményű nyomtató, 9 db vérnyomásmérő,9 db vércukormérő,9 db ideg és izomstimulátor,5 db izomerősítő