Kezdőlap

Széchenyi 2020

 

A projekt címe: Türjei Mini bölcsőde kialakítása a Türjei és Batyki óvoda fejlesztése az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentésért
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00033
Kedvezményezett neve: Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás
A szerződött támogatási összeg: 108 537 792 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.10.31.

infoblokk kedv final felso cmyk erfa

 

A felhívás célja: a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. Támogatja a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését.

A projektről

Átfogó célunk: A helyben elérhető közszolgáltatások bővítése, a meglévők fejlesztése, a munkába állást segítése érdekében. Ennek érdekében a mini bölcsőde kialakítása, az óvodai közszolgáltatás fejlesztése történik meg 2 intézményben.

Specifikus céljaink építési tevékenységek esetén:
-    A Türjei intézményben a mini bölcsőde kialakítása az épület bővítésével, jogszabályi előírások betartásával.
-    A Türjei 3 csoportos óvoda fejlesztése a hatékony pedagógiai munka érdekében, a családbarát környezet kialakítására való törekvés szem előtt tartásával, a fenntartható üzemeltetés feltételeinek biztosítása (épület víz és szennyvízrendszer, fűtés és hűtésrendszer cseréje, padlóburkolatok felújítása, szükség esetén cseréje, megújuló energiaforrások alkalmazása, belső nyílászárók cseréje, szükséges akadálymentesítés)
-    A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó intézményi környezet fejlesztése az előírásoknak megfelelően a bölcsődei udvar leválasztásával, az óvoda és iskola közötti kerítés felújításával, a
-    biztonságos játék érdekében udvari tereprendezés. Az udvari vízelvezetés kialakítása, egy esős nap utáni játéklehetőség érdekében. Célunk a környezeti nevelési program támogatása.
-    A Batyki tagintézmény pazarló, a pedagógiai munkát nem támogató intézményi környezetének (környezetbarát üzemeltetést és költséghatékony fenntartást lehetővé tévő) fejlesztése, megújuló energiaforrás alkalmazásával. Szükséges akadálymentesítés.

Specifikus céljaink eszközbeszerzések esetén:
-    Esélyegyenlőségi eszközbeszerzéssel (hallás, látás, balkezes, beszédfogyatékos) támogatni a fogyatékossággal élők egyenlő hozzáférését, kompetenciafejlesztő eszközök (zenei, nyelvi, életviteli, anyanyelvi) vásárlásával hozzájárulni a fejlesztő pedagógiai munka hatékonyságához, javításához, a mozgásfejlesztő eszközökkel a mozgáskultúra, testtartási fejlesztések valósíthatók meg.
-    Mosdók felszerelése a higiéniára nevelés elősegítése érdekében, ökológikus gondolkodásmód begyakorlása érdekében
-    Jogszabályi előírásoknak megfelelően felszerelt tálaló ( Türje) és melegítőkonyha (Batyk) kialakítása a korszerű gyermekétkeztetés biztosítása érdekében
-    Nevelői iroda informatikai fejlesztésével a pedagógia program megvalósítását, a korszerű nevelési módszerek alkalmazásának bevezetését célozzuk.
-    Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó eszközök (játszótér, kialakítása, sport-szabadidős, ill. mozgásjavító eszközök) biztosítása.

Hosszú távú célunk a kibővített és felújított épülettel (napkollektor, környezetbarát-energiatakarékos megoldások) költséghatékony és fenntartható üzemeltetési feltételek biztosítása. Pedagógiai programban rögzített szakmai programon keresztül a magas arányú HH, HHH és SNI gyermekek korai fejlesztésének és integrációjának biztosítása. Szakmai együttműködéssel és pályázati tevékenységgel a meglévő  intézmények közötti (közoktatási, egyéb önkormányzati és civil) kapcsolatok erősítése.

Eredmények:
-    új mini bölcsőde csoport - a közszolgáltatások fejlesztése, a szülők munkábaállásának segítése érdekében
-    20. század igényeinek megfelelő óvodaépületek -  a nevelési munka segítése, a fenntartási költségek csökkentése érdekében
-    Korszerű fejlesztő, nevelő eszközök, játékok, felszerelések - a hatékony fejlesztés- nevelés érdekében
-    Igényes játszóudvar, korszerű felszerelésekkel - a szabadidős, szabadtéri játszás érdekében.
-    Helyi Közszolgáltatások köre bővül – bölcsőde működtetésével

-    A meglévő közszolgáltatások színvonala javul – óvoda fejlesztésével
-    a megújuló energiaforrás alkalmazásával csökken a növekvő hasznos alapterület ellenére az épület fenntartási költségek nem nőnek, az ökológikus gondolkodásra való nevelést segíti.
-    nő a lakosság, az óvónők, a gyerekek komfortérzeteA fejlesztés hozzájárul a településen található középületek megjelenéséből, infrastuktúrális eltérésekből adódó jelentős különbségek csökkentéséhez, az egységes településkép kialakításához


2018. június - július
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
AZ ÓVODA FELÚJÍTÁS IS ELKEZDŐDÖTT …..
HELSZÍN: 8796 TÜRJE PETŐFI TÉR 2.

image001

image002

image003


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ALAPOK LERAKÁSA BÖLCSŐDE …..

image001

image002


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ÉPÜL A BÖLCSŐDE  …..

image001


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ÉPÜL A BÖLCSŐDE …..

image001

image002

image003


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ZSALUZÁS  …..

image001

image002

 

Türje és Környéke Szociális Társulás szolgáltatások fejlesztése
TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00020

bővebben>>

Befejeződőtt a szociális alapellátások fejlsztése a Türje és Környéke Szociális Társulásnál

infoblokk kedv final felso cmyk erfa

Türje Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00956

bővebben>>

Beszerzésre kerültek az informatikai eszközök

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00035

tervezett fejlesztések

bővebben>>

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 infoblokk kedv final felso cmyk erfa

 Befejeződött a szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Türje és Vidéke Szociális Társulásnál

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

infoblokk kedv final felso cmyk esza 002

A projekt címe: Legyünk TOPpon Zalában! - Közösségfejlesztés öt zalai településen

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00011

Kedvezményezett neve: Türje Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Batyk Község Önkormányzata

                                   Mihályfa Község Önkormányzata

                                   Óhíd Község Önkormányzata

                                   Sümegcsehi Község Önkormányztaa

A szerződött támogatási összeg: 35 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.08.31.

A felhívás célja: a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.

 

A beavatkozás eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

 

A projektről

A Legyünk TOPpon Zalában! című projekt öt zalai település közösségfejlesztési programja, melyet konzorcium formájában kívánnak megvalósítani. Türje, Batyk, Mihályfa, Óhíd és Sümegcsehi egymással határos települések Zala megye észak-keleti részén találhatóak, a hátrányos helyzetű Zalaszentgróti Kistérség községei. Együttes lakosságszámuk 3509 fő (KSH adat). A települések kötelező önkormányzati feladatként ellátják a kulturális, közösségfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokat. Megfelelő szakemberek alkalmazásával (művelődés szervező), illetve feladat-ellátási szerződéssel (szociális és gyermekjóléti feladatok) eleget tesz a jogszabályi előírásoknak.

A közösségfejlesztő minőségi munka érdekében közösségfejlesztő szakember alkalmazását tervezi, aki több éves szakmai tapasztalattal és az előírt végzettséggel rendelkezik ezen a területen. Az öt község közös kezdeményezését a településeken megmutatkozó hiányzó kapacitás hívta életre. A települések testületei felismerték, hogy a közösségi szerepvállalás erősítése, a hatékony közösségi munka a települések fejlesztéséhez elkerülhetetlen. A közösségfejlesztés azonban akkor válik láthatóvá, ha megfelelő szakemberek bevonásával elkezdődik egy alulról építkező munka, mely feltárja a helyi igényeket, összegzi a tapasztalatokat, és ezek mentén alakítja ki a következő évek cselekvési programját. A beavatkozás eredményeként pedig fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödésével megerősödnek a helyi kompetenciák. Láthatóvá válik a közösségek építő ereje, a településhez való kötődés. Hosszú távon élhető közösség jön létre a falvakban, a települések népességmegtartó ereje nő. Az átfogó célként megfogalmazott identitástudat erősítését a helyi értékeken alapuló közösségépítésen, a civil társadalom fejlesztésén és a fiatalok helyben tartásán, aktívvá tételén keresztül kívánjuk elérni.

A célok megvalósítása érdekében végzett szakmai tevékenység:

-        közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés

-        közösségi tevékenység történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele

-        közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

-        meghatározó dokumentumok (HEP, közművelődési rendelet) áttekintése és megújítása

-        közösségi információs pont kialakítása

-        közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.

-        Infokommunikációs akadálymentesítés és a nyilvánosság biztosítása

-        a bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok, mellyel célunk a bűnalkalmak csökkentése, ezáltal az élhető, biztonságos település megteremtése a helyi közösségek számára.