Kezdőlap

Széchenyi 2020

 

A projekt címe: Türjei Mini bölcsőde kialakítása a Türjei és Batyki óvoda fejlesztése az élménygazdag óvodáért, a hátrányos helyzet csökkentésért
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00033
Kedvezményezett neve: Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás
A szerződött támogatási összeg: 108 537 792 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018.10.31.

infoblokk kedv final felso cmyk erfa

 

A felhívás célja: a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. Támogatja a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését.

A projektről

Átfogó célunk: A helyben elérhető közszolgáltatások bővítése, a meglévők fejlesztése, a munkába állást segítése érdekében. Ennek érdekében a mini bölcsőde kialakítása, az óvodai közszolgáltatás fejlesztése történik meg 2 intézményben.

Specifikus céljaink építési tevékenységek esetén:
-    A Türjei intézményben a mini bölcsőde kialakítása az épület bővítésével, jogszabályi előírások betartásával.
-    A Türjei 3 csoportos óvoda fejlesztése a hatékony pedagógiai munka érdekében, a családbarát környezet kialakítására való törekvés szem előtt tartásával, a fenntartható üzemeltetés feltételeinek biztosítása (épület víz és szennyvízrendszer, fűtés és hűtésrendszer cseréje, padlóburkolatok felújítása, szükség esetén cseréje, megújuló energiaforrások alkalmazása, belső nyílászárók cseréje, szükséges akadálymentesítés)
-    A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó intézményi környezet fejlesztése az előírásoknak megfelelően a bölcsődei udvar leválasztásával, az óvoda és iskola közötti kerítés felújításával, a
-    biztonságos játék érdekében udvari tereprendezés. Az udvari vízelvezetés kialakítása, egy esős nap utáni játéklehetőség érdekében. Célunk a környezeti nevelési program támogatása.
-    A Batyki tagintézmény pazarló, a pedagógiai munkát nem támogató intézményi környezetének (környezetbarát üzemeltetést és költséghatékony fenntartást lehetővé tévő) fejlesztése, megújuló energiaforrás alkalmazásával. Szükséges akadálymentesítés.

Specifikus céljaink eszközbeszerzések esetén:
-    Esélyegyenlőségi eszközbeszerzéssel (hallás, látás, balkezes, beszédfogyatékos) támogatni a fogyatékossággal élők egyenlő hozzáférését, kompetenciafejlesztő eszközök (zenei, nyelvi, életviteli, anyanyelvi) vásárlásával hozzájárulni a fejlesztő pedagógiai munka hatékonyságához, javításához, a mozgásfejlesztő eszközökkel a mozgáskultúra, testtartási fejlesztések valósíthatók meg.
-    Mosdók felszerelése a higiéniára nevelés elősegítése érdekében, ökológikus gondolkodásmód begyakorlása érdekében
-    Jogszabályi előírásoknak megfelelően felszerelt tálaló ( Türje) és melegítőkonyha (Batyk) kialakítása a korszerű gyermekétkeztetés biztosítása érdekében
-    Nevelői iroda informatikai fejlesztésével a pedagógia program megvalósítását, a korszerű nevelési módszerek alkalmazásának bevezetését célozzuk.
-    Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó eszközök (játszótér, kialakítása, sport-szabadidős, ill. mozgásjavító eszközök) biztosítása.

Hosszú távú célunk a kibővített és felújított épülettel (napkollektor, környezetbarát-energiatakarékos megoldások) költséghatékony és fenntartható üzemeltetési feltételek biztosítása. Pedagógiai programban rögzített szakmai programon keresztül a magas arányú HH, HHH és SNI gyermekek korai fejlesztésének és integrációjának biztosítása. Szakmai együttműködéssel és pályázati tevékenységgel a meglévő  intézmények közötti (közoktatási, egyéb önkormányzati és civil) kapcsolatok erősítése.

Eredmények:
-    új mini bölcsőde csoport - a közszolgáltatások fejlesztése, a szülők munkábaállásának segítése érdekében
-    20. század igényeinek megfelelő óvodaépületek -  a nevelési munka segítése, a fenntartási költségek csökkentése érdekében
-    Korszerű fejlesztő, nevelő eszközök, játékok, felszerelések - a hatékony fejlesztés- nevelés érdekében
-    Igényes játszóudvar, korszerű felszerelésekkel - a szabadidős, szabadtéri játszás érdekében.
-    Helyi Közszolgáltatások köre bővül – bölcsőde működtetésével

-    A meglévő közszolgáltatások színvonala javul – óvoda fejlesztésével
-    a megújuló energiaforrás alkalmazásával csökken a növekvő hasznos alapterület ellenére az épület fenntartási költségek nem nőnek, az ökológikus gondolkodásra való nevelést segíti.
-    nő a lakosság, az óvónők, a gyerekek komfortérzeteA fejlesztés hozzájárul a településen található középületek megjelenéséből, infrastuktúrális eltérésekből adódó jelentős különbségek csökkentéséhez, az egységes településkép kialakításához


2018. június - július
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
AZ ÓVODA FELÚJÍTÁS IS ELKEZDŐDÖTT …..
HELSZÍN: 8796 TÜRJE PETŐFI TÉR 2.

image001

image002

image003


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ALAPOK LERAKÁSA BÖLCSŐDE …..

image001

image002


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ÉPÜL A BÖLCSŐDE  …..

image001


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ÉPÜL A BÖLCSŐDE …..

image001

image002

image003


2018.
Türjei Szent László Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

TÜRJEI MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA, A TÜRJEI ÉS A BATYKI ÓVODA FEJLESZTÉSE, AZ ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODÁÉRT, A HÁTRÁNYOS HELYZET CSÖKKENTÉSÉÉRT        
ZSALUZÁS  …..

image001

image002

 

Türje és Környéke Szociális Társulás szolgáltatások fejlesztése
TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00020

bővebben>>

Befejeződőtt a szociális alapellátások fejlsztése a Türje és Környéke Szociális Társulásnál

infoblokk kedv final felso cmyk erfa

Türje Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00956

bővebben>>

Beszerzésre kerültek az informatikai eszközök

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00035

tervezett fejlesztések

bővebben>>

 

 infoblokk kedv final felso cmyk erfa

 Befejeződött a szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Türje és Vidéke Szociális Társulásnál