Kezdőlap Településünkről Civil és nonprofit szervezetek A „Türjei Iskoláért és Óvodáért Alapítvány"

A „Türjei Iskoláért és Óvodáért Alapítvány"

Az alapítvány bankszámla száma: OTP Nyrt Zalaszentgrót . 11749053-20035169-000000000
Az Alapítvány adószáma: 18960112-1-20
Képviselője: Jeneiné Kancsal Veronika
Az alapítvány címe: 8796 Türje, Szabadság tér 11.

E szervezet 1998. december 4-én jött létre.
Úgy gondolták, a szülők közül sokan segítenék az iskolában és óvodában folyó oktató-nevelő munkát a tárgyi feltételek javításával, ha az adójuk 1%-át erre fordítanák.
(Az eltelt 10 év ezt bizonyította is !)
Az alapítvány 40. 000 Ft induló tőkéjét név szerint
Dr. Nagy László
Kovácsné Dudás Erzsébet
Varga Isvánné
Scheibelhoffer Miklós adta össze (10. 000-10. 000 Ft-ot)
(A 2 utóbbi adományozó szeretett volna részt venni az alapítvány kuratóriumának munkájában, ezért ők hivatalosan nem szerepelhettek az okiraton alapítóként.)
Az alapítvány kezelő szerve egy 5 tagú kuratórium lett, melynek tagjait az alapítók fel, az alapján, hogy itt tanuló gyermekeik révén érdekeltek legyenek az alapítvány működtetésében.
A kuratórium elnöke: Csuka Erika
A kuratóriumi tagok: Hörcsöki Tamásné
Kiss András
Varga Isvánné
Scheibelhoffer Miklós
Az alapítvány vagyona eleinte bálok rendezéséből, 2002-től pedig a szülök által adományozott 1%-os adókból állt.


Mire költötte vagyonát az alapítvány?

Az elmúlt 10-11 év alatt az iskolának:
• 2 számítógép,
• 2 CD-s magnó
• Felső tagozat gyönyörű táblái ( fél millió forint!!)
• Számítógép teremben a gépek hálózatba kötése
• Néptáncos ruhák anyaga és varratása
• Tanévzárón a jutalmak finanszírozása,
• Versenyek nevezési díjai
• Sportverseny szervezésének támogatása
Az óvodának:
• ritmushangszereket
• trambulint
• testnevelési eszközöket kapott
• 2 alkalommal színházlátogatásukat fizette az alapítvány

A kuratórium elnöke és tagjai mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában végezték az alapítvánnyal kapcsolatos feladatokat 1998 óta.


Időközben gyermekeik „kinőtték „a türjei iskolát és ezért úgy gondolták, átadnák helyüket egy új csapatnak, akik az itt tanuló gyermekeik révén sokkal jobban látják, mire van szüksége a jelenleg működő iskolának és óvodának.
Ez irányú kérésükkel megkeresték az alapítókat, az alapítók elfogadva az érvelésüket és új tagokat kezdtek toborozni.
A legfőbb szempont az volt, hogy vagy óvodás vagy, iskolás szülők legyenek a kuratórium tagjai, hogy lehetőleg ők is jó pár évig tudják folytatni ezt a munkát.

Ők 2010-ben kezdték el munkájukat.

A kuratórium elnöke: Jeneiné Kancsal Veronika
A kuratóriumi tagok: Boros Krisztina
Fánerné Mázsi Mónika
Gálné Varga Krisztina
Horváthné Aczél Krisztina
Varga Istvánné


Köszönet az előző kuratórium elnökének és tagjainak, hogy szabadidejükből áldoztak fel néha nem is keveset, hogy az alapítvány a céljainak megfelelően ilyen hosszú ideig tudjon működni.
A gyerekek nevében pedig mindenkinek köszönet, aki az alapítvány számlájára utalta az adója 1 %-át!