Kezdőlap Településünkről Civil és nonprofit szervezetek Türjei Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság

Türjei Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság

Türjei Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság


Rövid neve: Türjei Szennyvízkezelő Kft.
Székhely: 8796 Türje Szabadság tér 17.,Művelődési Ház
Ügyvezetője: Hörcsöki Tamásné
Fő tevékenysége: A szennyvíz gyűjtése és kezelése
Adószáma: 18955046-2-20
Cégjegyzékszáma: 4325350000
Telefonszám: 06 30 478 9520 Telefax: 0683/356-305 
A társaság alapítója: Türje Község Önkormányzata
Székhelye: 8796 Türje Szabadság tér 9.
Az alapító képviselője: Mlinárik László, polgármester


2) A Türjei Szennyvízkezelő Kft. ügyfélfogadási időpontja, és helyszíne:

 
Kedd: 13,00-14,30

Szerda:13,00-14,30

Csütörtök:  13,00-15,30

Péntek:13,00-15,30

3) A rendszer meghibásodása esetén munkatársaink elérhetősége:
Tóth Sándor: 0630/2591573

Szabó István: 0630/6352508

8796 Türje, Szabadság tér 17. Művelődési Ház


4) Csőtörés bejelentés
A hatályos jogszabály előírása alapján nem vehető figyelembe a szennyvízszolgáltatás ellenértékében az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott. A szolgáltató ezen időszak alatt az átlagfogyasztás mértékéig számolja fel a szennyvíz-elvezetési díjat.

A későbbi viták elkerülése érdekében kérjük, ha ingatlanukon csőtörés van, azt haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 1 hónapon belül jelentse be a szolgáltatónál az erre rendszeresített formanyomtatványon, mely a Művelődési Házban  igényelhető.

A formanyomtatvány mellékleteként mindenképpen csatolja be a csőtöréssel érintett időszak és az azt megelőző időszak elszámoló vízszámláját, valamint vagy az aquazala által kiállított jegyzőkönyvet, igazolást a csőtörés tényéről, vagy a kijavításról szóló számlát, vagy a szükséges eszközök megvásárlásáról szóló számlát.

Az évvégi elszámolásakor utólag bejelentett vízelfolyást csak különösen indokolt esetben van módunk elfogadni.
Mellékelve formanyomtatvány!

 

A TÁRSASÁG ADATAI

a 2009. évi CXXII. tv. 2. § (1) - (2) bekezdés előírásaira.

A társaság elnevezése: Türjei Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Türjei Szennyvízkezelő Kft

A társaság székhelye: 8796 Türje Szabadság tér 9.

A társaság  alapítója: Türje Községi Önkormányzat,  8796 Türje Szabadság tér 9.

Képviseli: Mlinárik László polgármester

Működési területe: Türje község közigazgatási területe

A társaság főtevékenység: 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat.

Szervezeti felépítése:

taggyűlés

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a mérleg megállapítása,

- 2.000.000,-Ft értékhatár fölötti szerződések megkötése,

- közhasznúsági jelentés elfogadása.

- a társaság belső szabályzatainak jóváhagyása,

- hitel felvétele,

- ügyvezető díjazásának megállapítása

ügyvezető

A társaság ügyvezetője.

Név: Hörcsöki Tamásné
Anyja neve: Csáki Erzsébet

Lakcím. 8796 Türje, Széchenyi u. 87.
A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2012.01.01.
A megbízatás lejárta: 2012.12.31.

A vezető tisztségviselő ügyvezető határozott idejű jogviszony keretében 2012. január 1-től 2012. december 31-ig, napi négy órás munkaviszonyban áll. A munkáltatótól a munkaszerződésben megállapított munkabért kapja.

Az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő

- Munkabér napi 4 órás munkaviszony esetén:  bruttó  93.500 Ft/hó

- Bankszámla feletti rendelkezési jog: Hörcsöki Tamásné ügyvezető

Cégvezető: A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

Cégjegyzés: Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Hörcsöki Tamásné (a.n.: Csáki Erzsébet)

felügyelő bizottság

A felügyelőbizottság elnöke:

Gálné Varga Krisztina sz.: Varga Krisztina
Anyja neve: Köllis Erzsébet

Lakcím: 8796 Türje, Árpád u.10.

A megbízatás határozott időre, 5 évre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2009.01.15
A megbízatás lejárta: 2014.01.15

 

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Balázs Mónika

Anyja neve: Moldován Mónika Antónia
Lakcím: 8796 Tűrje, Szabadság tér 8.

A megbízatás határozott időre, 5 évre szól
A megbízatás kezdő időpontja. 2009.0 1.15
A megbízatás lejárta: 2014.01.15

Név: Tóth Sándorné sz.: Bognár Tímea
Anyja neve: Jordanics Zsuzsanna
Lakcím: 8796 Tűrje Árpád u. 7.

A megbízatás határozott időre 5 évre szól.
A megbízatás kezdő időpont ja: 2009.01.15
A megbízatás lejárta: 2014.01.15

Felügyelő bizottság javadalmazása

A felügyelő bizottság tagjait végzett munkájukért a taggyűlés döntése értelmében javadalmazás   nem illeti meg.

A társaság könyvvizsgálója:

Név: Kelemen Béla
Anyja neve: Fenes Klára

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Napsugár u. A9.
Oklevél sz.: Kl-0162192/X

A megbízatás kezdő időpont ja: 2009.01.15.
A megbízatás lejárta: 2014.01.15

 

Hörcsöki Tamásné

ügyvezető

 

2011.évi beszámoló

2011. évi közhasznú jelentés

Türjei Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság JAVADALMAZÁSI  SZABÁLYZATA 2012.

Türjei Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság JAVADALMAZÁSI  SZABÁLYZATA 2011.