Kezdőlap

Civil és nonprofit szervezetek

Közelebb Európához Alapítvány

A Türjei Kábeltelevíziós Társaság 1991. április 24-én hozta létre a „Közelebb Európához” Alapítványt.

Az alapítvány célja: Türje községben közösségi televíziózás vételi rendszerének kiépítése, működtetése, támogatása.

A kuratórium névsora:
• Főző Róbert Türje, Napsugár u. 20.
• Antal Károly Türje, Arany János u.2.
• Balázs István Türje, Rákóczi u. 12.
• Czémán László Türje, Rákóczi u. 21.
• Főző Gábor Türje, Napsugár u. 20.
• ifj. Handler József Türje, Széchenyi u. 13.
• Szabó István Türje, Táncsics u. 15.
• Varga Imre Türje, Kossuth u. 136.
• Guitprechtné Molnár Erzsébet Türje, Táncsics u. 7.

A kuratórium elnöke:
Főző Róbert Türje, Napsugár u. 20.
Elnökhelyettesek: Antal Károly Türje, Arany János u. 2.
Szabó István Türje, Táncsics u. 15.


Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az egyik elnökhelyettes.

 

 

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat a fiatalok igényeinek megfelelően, részt vesz a fiatalok sport, kulturális és szabadidős igényeinek megfelelő programok kidolgozásában, megszervezésében, lebonyolításában.
A GYIK felnőtt segítője egyben a települési önkormányzat által alkalmazott ifjúsági referens. Ellátja a községben élő fiatalok érdekképviseletét és érdekvédelmét, és együttműködik a a diákönkormányzattal, felnőtt önkormányzattal, civilszervezetekkel.Falúvédő Egyesület Türje/Polgárőrség Türje

A társadalmi szervezet székhelye:
8796 Türje, Szabadság Tér 9.

.


Az egyesület célja és feladatai:
1. A bűncselekmények megelőzése, vagyonvédelem biztosítása.
2. A lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.
3. Bűncselekmények elkövetését segítő körülményekről tájékoztatni a rendőri, és más intézkedésre jogosult szerveket.
4. A tetten ért bűnelkövetőt haladéktalanul átadni a legközelebbi rendőri szervnek.
5. Jelzések adása az illetékes önkormányzati szerveknek, melyek következtében megtehetőek a szükséges bűnmegelőző intézkedések.
6. Járőrszolgálat szervezése.

Bővebben...

A Türjei Templomért Alapítvány

Az alapítvány bankszámla száma: OTP Nyrt Zalaszentgrót . 11749053-20035334-000000000
Az Alapítvány adószáma: 18961072-1-20
Képviselője : Vidák József
Az alapítvány címe: 8796 Türje, Szabadság tér 20


Rövid története

A szervezet 1999. május 19-én hét ember összefogásával egy nemes cél érdekében jött létre.
Úgy gondolták, hogy a község lakói és talán a Türjéről elszármazott emberek közül sokan segítenének az 1200-as években épült műemlék templomunk felújításában és restaurálásában, ha adójuk 1%-át erre fordítanák.
Az alapítvány 70. 000.- Ft induló tőkéjét név szerint ők adták össze.

Bővebben...

További cikkeink...