Civil és nonprofit szervezetek

Sportegyesület Türje

Alapszabály (PDF)
Bírósági kivonat
Bírósági kivonat és bejegyzés
Beszámoló (2013)

 

Türjei Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság

 

A „Türjei Iskoláért és Óvodáért Alapítvány"

Az alapítvány bankszámla száma: OTP Nyrt Zalaszentgrót . 11749053-20035169-000000000
Az Alapítvány adószáma: 18960112-1-20
Képviselője: Jeneiné Kancsal Veronika
Az alapítvány címe: 8796 Türje, Szabadság tér 11.

E szervezet 1998. december 4-én jött létre.
Úgy gondolták, a szülők közül sokan segítenék az iskolában és óvodában folyó oktató-nevelő munkát a tárgyi feltételek javításával, ha az adójuk 1%-át erre fordítanák.
(Az eltelt 10 év ezt bizonyította is !)
Az alapítvány 40. 000 Ft induló tőkéjét név szerint
Dr. Nagy László
Kovácsné Dudás Erzsébet
Varga Isvánné
Scheibelhoffer Miklós adta össze (10. 000-10. 000 Ft-ot)
(A 2 utóbbi adományozó szeretett volna részt venni az alapítvány kuratóriumának munkájában, ezért ők hivatalosan nem szerepelhettek az okiraton alapítóként.)
Az alapítvány kezelő szerve egy 5 tagú kuratórium lett, melynek tagjait az alapítók fel, az alapján, hogy itt tanuló gyermekeik révén érdekeltek legyenek az alapítvány működtetésében.
A kuratórium elnöke: Csuka Erika
A kuratóriumi tagok: Hörcsöki Tamásné
Kiss András
Varga Isvánné
Scheibelhoffer Miklós
Az alapítvány vagyona eleinte bálok rendezéséből, 2002-től pedig a szülök által adományozott 1%-os adókból állt.


Mire költötte vagyonát az alapítvány?

Az elmúlt 10-11 év alatt az iskolának:
• 2 számítógép,
• 2 CD-s magnó
• Felső tagozat gyönyörű táblái ( fél millió forint!!)
• Számítógép teremben a gépek hálózatba kötése
• Néptáncos ruhák anyaga és varratása
• Tanévzárón a jutalmak finanszírozása,
• Versenyek nevezési díjai
• Sportverseny szervezésének támogatása
Az óvodának:
• ritmushangszereket
• trambulint
• testnevelési eszközöket kapott
• 2 alkalommal színházlátogatásukat fizette az alapítvány

A kuratórium elnöke és tagjai mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában végezték az alapítvánnyal kapcsolatos feladatokat 1998 óta.

Időközben gyermekeik „kinőtték „a türjei iskolát és ezért úgy gondolták, átadnák helyüket egy új csapatnak, akik az itt tanuló gyermekeik révén sokkal jobban látják, mire van szüksége a jelenleg működő iskolának és óvodának.
Ez irányú kérésükkel megkeresték az alapítókat, az alapítók elfogadva az érvelésüket és új tagokat kezdtek toborozni.
A legfőbb szempont az volt, hogy vagy óvodás vagy, iskolás szülők legyenek a kuratórium tagjai, hogy lehetőleg ők is jó pár évig tudják folytatni ezt a munkát.

Ők 2010-ben kezdték el munkájukat.

A kuratórium elnöke: Jeneiné Kancsal Veronika
A kuratóriumi tagok: Boros Krisztina
Fánerné Mázsi Mónika
Gálné Varga Krisztina
Horváthné Aczél Krisztina
Varga Istvánné

Köszönet az előző kuratórium elnökének és tagjainak, hogy szabadidejükből áldoztak fel néha nem is keveset, hogy az alapítvány a céljainak megfelelően ilyen hosszú ideig tudjon működni.
A gyerekek nevében pedig mindenkinek köszönet, aki az alapítvány számlájára utalta az adója 1 %-át!

 

A Türjei Templomért Alapítvány

Az alapítvány bankszámla száma: OTP Nyrt Zalaszentgrót . 11749053-20035334-000000000
Az Alapítvány adószáma: 18961072-1-20
Képviselője : Vidák József
Az alapítvány címe: 8796 Türje, Szabadság tér 20


Rövid története

A szervezet 1999. május 19-én hét ember összefogásával egy nemes cél érdekében jött létre.
Úgy gondolták, hogy a község lakói és talán a Türjéről elszármazott emberek közül sokan segítenének az 1200-as években épült műemlék templomunk felújításában és restaurálásában, ha adójuk 1%-át erre fordítanák.
Az alapítvány 70. 000.- Ft induló tőkéjét név szerint ők adták össze.


Az alapítvány vagyona eleinte nem gyarapodott, inkább a bankköltségek miatt hónapról-hónapra fogyott.
Később az adók 1%-ából és pályázatokból próbált működni.

Leginkább a Megyei Önkormányzat által meghirdetett pályázatokból az alábbi dolgokat valósította meg:


Nyert pályázati összegek:

2006-ban 50.000.- Ft Templom főbejárati ajtó javítása
2007-ben 250.000.- Ft Tetőhéjazat felújítás
2008-ban 200.000.- Ft Torony lépcsőjének javítása
2009-ben 100.000.- Ft Padok felújítása , javítása
2010-ben 100.000.- Ft Hitélethez kapcsolódóan szoborfelújításhoz való hozzájárulás

Támogatások:

Ezeken kívül 2010. évben a Zala Völgye Takarékszövetkezet 200. 000.- Ft támogatást adományozott az alapítványnak szoborfelújításra.


Az adók 1%-ból az alábbi összeget sikerült bevételként realizálnunk.

2008-ban 45.950.- Forint
2009-ben 44.350.- Forint
2010-ben 40.771.- Forint
Összesen: 131.771.- Forint

 

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat a fiatalok igényeinek megfelelően, részt vesz a fiatalok sport, kulturális és szabadidős igényeinek megfelelő programok kidolgozásában, megszervezésében, lebonyolításában.
A GYIK felnőtt segítője egyben a települési önkormányzat által alkalmazott ifjúsági referens. Ellátja a községben élő fiatalok érdekképviseletét és érdekvédelmét, és együttműködik a a diákönkormányzattal, felnőtt önkormányzattal, civilszervezetekkel.

 

Falúvédő Egyesület Türje/Polgárőrség Türje

A társadalmi szervezet székhelye:
8796 Türje, Szabadság Tér 9.

Az egyesület célja és feladatai:
1. A bűncselekmények megelőzése, vagyonvédelem biztosítása.
2. A lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.
3. Bűncselekmények elkövetését segítő körülményekről tájékoztatni a rendőri, és más intézkedésre jogosult szerveket.
4. A tetten ért bűnelkövetőt haladéktalanul átadni a legközelebbi rendőri szervnek.
5. Jelzések adása az illetékes önkormányzati szerveknek, melyek következtében megtehetőek a szükséges bűnmegelőző intézkedések.
6. Járőrszolgálat szervezése.

Az elnökség tagjai:
Vasvári László, titkár
Tánczos Éva, gazdasági vezető
Antal Károly, elnökségi tag
Nemes György, elnökségi tag

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tagok:
Pacsi Krisztián
Antal Imre
Németh Gyula

Fegyelmi és Jószolgálati Bizottsági tagok:
Fehér József
Antal Zsolt
Pál József

 

Közelebb Európához Alapítvány

A Türjei Kábeltelevíziós Társaság 1991. április 24-én hozta létre a „Közelebb Európához” Alapítványt.

Az alapítvány célja: Türje községben közösségi televíziózás vételi rendszerének kiépítése, működtetése, támogatása.

A kuratórium névsora:
• Főző Róbert Türje, Napsugár u. 20.
• Antal Károly Türje, Arany János u.2.
• Balázs István Türje, Rákóczi u. 12.
• Czémán László Türje, Rákóczi u. 21.
• Főző Gábor Türje, Napsugár u. 20.
• ifj. Handler József Türje, Széchenyi u. 13.
• Szabó István Türje, Táncsics u. 15.
• Varga Imre Türje, Kossuth u. 136.
• Guitprechtné Molnár Erzsébet Türje, Táncsics u. 7.

A kuratórium elnöke:
Főző Róbert Türje, Napsugár u. 20.
Elnökhelyettesek: Antal Károly Türje, Arany János u. 2.
Szabó István Türje, Táncsics u. 15.

Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az egyik elnökhelyettes.

 

Kategória: